GEBRUIKERSVOORWAARDEN, COOKIE BELEID EN DISCLAIMER

De informatie op deze website is met zorg en liefde samengesteld. Door het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het hierin vervatte materiaal en informatie, verklaart de gebruiker kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn.

De verantwoordelijkheid voor de keuzes die gemaakt worden op grond van de informatie op deze website, ligt bij de lezer en gebruiker van deze website. De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Deze website is bedoeld voor algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

De informatie op deze website is bedoeld als hulpmiddel bij het leven in je vrouwelijke kracht. Er wordt geen medisch advies gegeven. Heb je klachten waarvoor normalerwijze een arts geraadpleegd wordt, dan is het dringende advies om dat ook te doen. Ook bij twijfel, is het dringende advies om een arts te raadplegen.

Intellectuele eigendom

De inhoud van deze website, waaronder onder meer begrepen teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

Alle eigendomsrechten berust bij mij of mijn licentiegevers. De informatie op deze website mag uitsluitend door gebruiker zelf worden gebruikt. De gebruiker is het conform voorgenoemde rechten wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder van het eigendomsrecht.

 Cookies

Bij het gebruik van mijn website kan door mij en/of door derden informatie over jouw gebruik van deze en andere websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat met pagina’s van een website wordt meegestuurd en door je browser op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. De cookie laat toe dat je browser vervolgens wordt herkend bij herhaald bezoek aan een website. Een cookie weet niet wie je bent. Jouw naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens zijn niet bekend voor een cookie. Een cookie onthoudt alleen jouw voorkeuren en interesses op basis van je surfgedrag.

Cookies zijn nodig om de website goed te laten functioneren. 
Graag leg ik je hieronder uit welke soorten cookies ik gebruik.

  1. Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor het correct laten functioneren van (delen van) onze website. Bijvoorbeeld cookies van youtube zorgen dat je de video’s kunt bekijken op deze website.

  1. Analytische cookies

Analytische cookies zijn voor mij belangrijk. Zonder anonieme input van jou en andere bezoekers heb ik geen beeld van het gebruik van de website en hoe ik deze kan verbeteren om de gebruikservaring en de geboden informatie voor jou nog beter aan te laten sluiten. Daarom gebruik ik Google Analytics. Google Analytics gebruikt hiervoor cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van mijn websites (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt en rapporten over de website-activiteit op te stellen. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. En Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van mijn websites geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

  1. Marketing cookies

Marketing cookies kan ik gebruiken om bij te houden welke pagina’s je bezoekt en interessant vindt op mijn site.

Als je helemaal geen cookies wilt accepteren van welke website dan ook, dan kun je dit instellen in de standaard instellingen van je browser. Ik wijs je erop dat delen van mijn website mogelijk niet meer werken als je cookies uitschakelt.

In de Nederlandse wet is opgenomen dat er een informatie- en toestemmingsplicht (opt-in) geldt voor het gebruik van cookies. Een opt-in betekent dat ik van tevoren toestemming moeten vragen om cookies te mogen plaatsen op je computer. Daarom toon ik je bij het eerste bezoek aan de website eerst een cookie melding. Je kunt hierin aangeven of je hier wel of niet akkoord gaat met het gebruik van cookies. Wanneer je geen keuze maakt en ervoor kiest om onze website te blijven gebruiken geef je automatisch akkoord voor het plaatsen van de cookies.

Gelinkte internetwebsites

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud me het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Geen aansprakelijkheid

Ik span me in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website te zetten, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik er naar zullen streef om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

 

Zie hier Privacyverklaring